hypotheken:
hypotheek
online hypotheek
hypotheekadviseur zoeken
hypotheekvormen
hypotheekofferte
hypotheek vergelijk
vergelijk hypotheek
advies hypotheek
actuele hypotheek rente
actuele hypotheekrente
laagste rente
rekenmodules:
maximale hypotheek berekenen
hypotheekbehoefte
hypotheeklasten
maandlasten
maandlasten berekenen
financieel advies
personal finance
fiscaal advies
financieel advies
adviseur zoeken:
belastingadviseur
pensioen advies
financieel adviseur
accountant
verzekering:
assurantieadviseur
verzekering
assurantie pagina
pensioenen:
pensioenadviseur
pensioenen
levensloop info

pensioen.ikstart.nl
 

Welkom op pensioen.ikstart.nl - De pensioen startpagina. Zoek een antwoord op pensioenvragen en vind diverse links naar websites met relevente informatie.

Pensioen links
Diverse links naar pensioen gerelateerde informatie:

www.duidelijkpensioen.nl
Over “vergeten pensioenen” bij voormalige werkgevers. De website is gemaakt door de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

www.spo.nl
Stichting Pensioenopleidingen (SPO).

www.opf.nl
De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen is een koepelorganisatie die opkomt voor de belangen van ondernemingspensioenfondsen in Nederland en Europa.

www.uvb.nl
De Unie van Beroepspensioenfondsen.

www.pensioenbelangen.nl
De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, komt in het algemeen op voor de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van ’slapers’.

www.scgop.nl
Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen.

www.gepensioneerden.nl
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.

www.belastingdienst.nl
Officiële site van de belastingdienst. Hier vind je het actuele “rekenprogramma jaarruimte lijfrentepremieaftrek” en andere regels over belastingen.

www.vvb.nl
Website van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Behartigt de pensioenbelangen van deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen. Op de ledenlijst staan links naar websites van bedrijfstakken en beroepsgroepen.

www.pensioenkijker.nl
Samenwerkingssite van vakbonden, verbond van verzekeraars en de Ombudsman. Opgericht met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.fvp.nl
Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Over pensioen en werkloosheid. Onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank.

www.vvb.nl
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

www.ombudsmanpensioenen.nl
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement

www.vrouwenpensioen.nl
Site voor vrouwen, van de Vrouwenbond FNV. Veel aandacht voor situaties die voor veel vrouwen gelden zoals deeltijd werken, tijdelijk stoppen met werken, onbetaald verlof, de positie van huisvrouwen etcetera.

Pensioen advies:
Antwoord op diverse pensioen vragen en veel informatie over pensioenen:

 • Spaarloon informatie
 • Beschikbare premieregeling
 • Aanvullend pensioen
 • Aow informatie
 • Aow Franchise
 • Beperkte eindloonregeling
 • Pensioen op eindloon of middelloon
 • Echtscheiding en het pensioen
 • Pensioen voorziening
 • Pensioen eindloonregeling
 • Wat is de factor A?
 • Fiscale oudedag reserve
 • Hoge Franchise
 • Indexering van pensioenen
 • Kapitaalverzekering
 • Koomsom polis
 • Levensloop informatie
 • Lijfrente
 • Middelloon regeling
 • Oudedagvoorziening regelen
 • Informatie oudedag reserve
 • Partnertoeslag
 • Pensioenbreuk
 • Pensioengat informatie
 • Pre pensioen
 • Rekenvoorbeeld AOW tweeverdieners
 • Slapend pensioen
 • Tijdelijk pensioen
 • Vervroegd met pre pensioen
 • Opbouw aow bij werken in buitenland
 • collectief werkgeverspensioen
 • pensioen terwijl wonen buitenland
 • pensioen opbouw terwijl wonen in buitenland

 • Levensloop advies:
  Antwoord op diverse vragen en veel informatie over de levensloopregeling:

 • inleiding levensloopregeling
 • Wat is de levensloopregeling
 • Waarvoor is de levensloopregeling?
 • Voor wie is de regeling?
 • Hoe werkt de regeling?
 • Hoevaak kan of mag ik de regeling gebruiken?
 • Hoeveel kan ik sparen
 • Geef eens een rekenvoorbeeld!
 • Wie beheert mijn tegoeden?
 • Hoe kan ik het tegoed opnemen?
 • Hoeveel geld hou ik over?
 • Overgangsregeling oudere werknemers
 • gevolgen voor mijn spaarloon?
 • Kan ik in de toekomst nog voor verlof sparen?
 • Wat als ik mijn prepensioen afkoop?
 • Mag ik nog onbetaald verlof nemen?
 • Moet ik kiezen tussen spaarloon of de levensloopregeling?
 • Moet ik meer belasting betalen met deze regeling?
 • Sparen en eerder met pensioen?
 • Wat als ik teveel heb opgebouwd
 • Wat zijn de administratieve lasten?
 • Waarom is er geen verlofsparen meer?
 •  Niks gevonden? zoek verder met  google.ikinternet.nl:
  Google
   

  pensioen | contact | nieuwsbrief | vacatures | over.ikinternet | ikinternet.nl |